Ordbog

Herunder er en ordbog, som er lavet af mig og til mig. Det er værd at bemærke, at det blot er stikord og således ikke tænkt, som et opslagsværk til andre end mig.


 • Jean Piaget [kognitiv-teori teoretikere ]

  Jean_Piaget_in_Ann_ArborJean Piaget (9. august 1896 – 16. september 1980) var en schweizisk psykolog, som er kendt for sine studier af tankeprocesser hos børn.

  Område

  Erkendelseslære, udviklingslære eller kognitiv teori.

  Stikord

  Viden tilegnes aktivt, startende med motorisk/kropslige og gradvis overgang til sproglige aktiviteter, skemaer ændres ved assimilation (fastholdelse, indpasning det nye til skemaer, som findes i forvejen), akkumodation (tilpasse sig nyt ved nydannelse eller omstrukturering af skemaer, som findes i forvejen), 4 faser for udvikling.
 • Jerome Bruner [kognitiv-teori teoretikere ]

  Jerome BrunerJerome Bruner (1. oktober 2015 - ) er amerikansk psykolog.

  Område

  Kognitiv læring, kognitiv psykologi

  Stikord

  Perception er altid kontekstuel. Den er forventende ved at være: indordnende, en mere eller mindre sand afbildning af verden, forforståelsesrettet. Når man indordner noget, så sker det automatisk og på baggrund af forforståelsen efter 'det brugbare' og det 'ikke umiddelbart brugbare'. Forforståelsens rettethed medfører, at man i et vist omfang kun ser det, man vil se. Det, man forventede at se. Overskridelse af forforståelsen handler om, at man nu er orienteret mod at se noget, som eventuelt kan modsige det, man forventede. Skelner mellem tænkning (indordning, begrebsdannelse og strategi ) og perception. Introducerede begrebet Scaffolding (stilladsering).

  Video

  https://www.youtube.com/watch?v=r2H_swMUlOg