Ordbog

Herunder er en ordbog, som er lavet af mig og til mig. Det er værd at bemærke, at det blot er stikord og således ikke tænkt, som et opslagsværk til andre end mig.


 • Niklas Luhmann [konstruktivisme teoretikere ]

  Prof. Dr. Niklas LuhmannNiklas Luhmann (8. december 1927 – 6. november 1998) var tysk sociolog.

  Område

  sociologiske systemteori, pragmatisk (operativ) konstruktivisme.

  Stikord

  Taler om system-omverdensforhold, systemer dækker både mennesker og sociale og biologiske systemer, Systemer er karakteriseret ved at være lukkede, selvreferentielle og autopoietiske. Lukkede = noget umiddelbart forhold mellem system og omverden, selvreferentielle = sine begrundelser fra sig selv, autopoietiske=skaber sig selv. Systemet søger at forenkle eller selektere informationer om omverdensforholdenes kompleksitet, Forskelle gør forhold identificerbare og dermed informationsbærende. Læring: For at få gang i informationsudvekslingen er systemet nødt til at foretage en eller anden form for kompleksitetsreduktion, læringsproces er således bundet op i rekonstruktionsarbejde i systemet på grundlag af den tilgængelige information. Når systemet meningsbestemmer, tager det hensyn til tre dimension: sags-, social- og tidsdimension. Jo mere kompleks et system er, desto bedre vil systemet være i stand til at reducere kompleksiteten/foretage kompleksitetsforenklinger i omverdenen. Ved informationsdifferentiering gælder redundans (overskydende information, minder om Piagets assimilation), nødvendig variation (undersøgelse af informationsstrømmen, minder om Piagets akkomodation) og lære at lære (erfaringer, systemet skal være rettet mod at lære af sine erfaringer).