Niklas Luhmann

Prof. Dr. Niklas LuhmannNiklas Luhmann (8. december 1927 – 6. november 1998) var tysk sociolog.

Område

sociologiske systemteori, pragmatisk (operativ) konstruktivisme.

Stikord

Taler om system-omverdensforhold, systemer dækker både mennesker og sociale og biologiske systemer, Systemer er karakteriseret ved at være lukkede, selvreferentielle og autopoietiske. Lukkede = noget umiddelbart forhold mellem system og omverden, selvreferentielle = sine begrundelser fra sig selv, autopoietiske=skaber sig selv. Systemet søger at forenkle eller selektere informationer om omverdensforholdenes kompleksitet, Forskelle gør forhold identificerbare og dermed informationsbærende.

Læring: For at få gang i informationsudvekslingen er systemet nødt til at foretage en eller anden form for kompleksitetsreduktion, læringsproces er således bundet op i rekonstruktionsarbejde i systemet på grundlag af den tilgængelige information.

Når systemet meningsbestemmer, tager det hensyn til tre dimension: sags-, social– og tidsdimension.

Jo mere kompleks et system er, desto bedre vil systemet være i stand til at reducere kompleksiteten/foretage kompleksitetsforenklinger i omverdenen.

Ved informationsdifferentiering gælder redundans (overskydende information, minder om Piagets assimilation), nødvendig variation (undersøgelse af informationsstrømmen, minder om Piagets akkomodation) og lære at lære (erfaringer, systemet skal være rettet mod at lære af sine erfaringer).

Troels Gannerup Christensen

Jeg er ansat som adjunkt hos Læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik, specialiseringsmodulet teknologiforståelse, praktik m.m. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg er ejer af og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk og er fagredaktør på matematik på emu.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.