1

Inception og blogging

Formålet er overordnet at opnå erfaring med at anvende bloggen som refleksions- og formidlingsværktøj samt at følge andres blog, kommentere og få indsigt i medstuderende arbejdspraksis. Helt banalt kan det skrives som, at det både går ud på at skrive og at læse – reflekteret, hvilket falder meget godt i tråd med Stephen Downes ord i artiklen Educational Blogging , hvor han skriver: Despite obvious appearances, blogging isn’t really about writing at all; that’s just the end point of the process, the outcome that occurs more or less naturally if everything else has been done right. … blogging is about, first, reading. But more important, it is about reading what is of interest to you: your culture, your community, your ideas. And it is about engaging with the content and with the authors of what you… Continue Reading

0

Tanker om blogging og læring

Følgende skal ikke ses som færdige tanker, men blot ufuldstændige tanker, som er nedfældet i en proces med et ønske om større forståelse af forskellige emner og selve studiet. At jeg forholder mig til at det at inddrage en blog i min virksomhed gør, at jeg må forholde mig til det både på et faktuelt og på et meta-plan. Altså, hvordan og hvorfor inddrage en blog i min undervisning? Det forekommer mig, at jeg på baggrund af mine egne skemaer / min erfaring forholdsvist nemt kan forholde mig til, hvordan jeg skal inddrage bloggen. Interessant er således nærmere, hvorfor. Det bør også nok være “hvorfor”, som først bliver besvaret, før jeg går til “hvordan”. Dette indlæg vil være genstand for de første spæde tanker vedrørende det at inddrage blogging i… Continue Reading

1

Opgave 2

Som led i et Kernemodul på MIL i Aalborg, så laver jeg her nogle indlæg, hvor jeg reflekterer over brugen af blogs i egen praksis. De første strøtanker: Læringsteori, hvordan initierer/faciliterer jeg læring via bloggen i fx Lærernetværket? Nedenfor er selve opgaven beskrevet: Formålet med opgaven er, at de studerende opnår reflekteret erfaring med  at anvende bloggen som refleksions-,og formidlingsværktøj i relation til egen arbejdspraksis. At følge andres blog, kommentere og få indsigt i medstuderende arbejdspraksis. På introseminaret blev der givet hjælp til oprettelsen af en individuel blog (fik du ikke oprettet en blog på seminaret, så opret den nu). Derefter blogges der om egen arbejdspraksis – reflekteres/formidles over egen arbejdspraksis til medstuderende. Desuden følges medstuderendes blogs – og der kommenteres evt. på andres blogindlæg. Design, udtryk og værktøjer i bloggen… Continue Reading