Ordbog

Herunder er en ordbog, som er lavet af mig og til mig. Det er værd at bemærke, at det blot er stikord og således ikke tænkt, som et opslagsværk til andre end mig.


 • heureka [andet ]

  Udråb, der af den romerske forfatter Vitruvius tillægges Archimedes, da han havde opdaget princippet om legemers vægttab i væsker. Det kan bruges som et bevinget ord, når man har fattet en kompliceret sammenhæng eller løst et vanskeligt problem. (Kilde: Den Store Danske)
 • hypertekst [it ]

  Information som er organiseret således, at der gennem hyperlinks ved et emne (tekst og billeder) linkes til andre emner i systemet.
 • Jean Piaget [kognitiv-teori teoretikere ]

  Jean_Piaget_in_Ann_ArborJean Piaget (9. august 1896 – 16. september 1980) var en schweizisk psykolog, som er kendt for sine studier af tankeprocesser hos børn.

  Område

  Erkendelseslære, udviklingslære eller kognitiv teori.

  Stikord

  Viden tilegnes aktivt, startende med motorisk/kropslige og gradvis overgang til sproglige aktiviteter, skemaer ændres ved assimilation (fastholdelse, indpasning det nye til skemaer, som findes i forvejen), akkumodation (tilpasse sig nyt ved nydannelse eller omstrukturering af skemaer, som findes i forvejen), 4 faser for udvikling.
 • Jerome Bruner [kognitiv-teori teoretikere ]

  Jerome BrunerJerome Bruner (1. oktober 2015 - ) er amerikansk psykolog.

  Område

  Kognitiv læring, kognitiv psykologi

  Stikord

  Perception er altid kontekstuel. Den er forventende ved at være: indordnende, en mere eller mindre sand afbildning af verden, forforståelsesrettet. Når man indordner noget, så sker det automatisk og på baggrund af forforståelsen efter 'det brugbare' og det 'ikke umiddelbart brugbare'. Forforståelsens rettethed medfører, at man i et vist omfang kun ser det, man vil se. Det, man forventede at se. Overskridelse af forforståelsen handler om, at man nu er orienteret mod at se noget, som eventuelt kan modsige det, man forventede. Skelner mellem tænkning (indordning, begrebsdannelse og strategi ) og perception. Introducerede begrebet Scaffolding (stilladsering).

  Video

  https://www.youtube.com/watch?v=r2H_swMUlOg
 • MIL [it ]

  Master i Ikt og Læring.
 • Niklas Luhmann [konstruktivisme teoretikere ]

  Prof. Dr. Niklas LuhmannNiklas Luhmann (8. december 1927 – 6. november 1998) var tysk sociolog.

  Område

  sociologiske systemteori, pragmatisk (operativ) konstruktivisme.

  Stikord

  Taler om system-omverdensforhold, systemer dækker både mennesker og sociale og biologiske systemer, Systemer er karakteriseret ved at være lukkede, selvreferentielle og autopoietiske. Lukkede = noget umiddelbart forhold mellem system og omverden, selvreferentielle = sine begrundelser fra sig selv, autopoietiske=skaber sig selv. Systemet søger at forenkle eller selektere informationer om omverdensforholdenes kompleksitet, Forskelle gør forhold identificerbare og dermed informationsbærende. Læring: For at få gang i informationsudvekslingen er systemet nødt til at foretage en eller anden form for kompleksitetsreduktion, læringsproces er således bundet op i rekonstruktionsarbejde i systemet på grundlag af den tilgængelige information. Når systemet meningsbestemmer, tager det hensyn til tre dimension: sags-, social- og tidsdimension. Jo mere kompleks et system er, desto bedre vil systemet være i stand til at reducere kompleksiteten/foretage kompleksitetsforenklinger i omverdenen. Ved informationsdifferentiering gælder redundans (overskydende information, minder om Piagets assimilation), nødvendig variation (undersøgelse af informationsstrømmen, minder om Piagets akkomodation) og lære at lære (erfaringer, systemet skal være rettet mod at lære af sine erfaringer).
 • Stephen Downes [ikt-personer ]

  Stephen Downes 2009Stephen Downes (6 april 1959 - ) er designer og kommentator.

  Område

  Online læring og begreber

  Stikord

  Beskæftiger sig med bl.a. MOOCs, blogs, Online connectivism. Læs evt. mere på www.downes.ca.