0

Ucviden.dk – SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL). En brief systematisk forskningskortlægning over studier, der undersøger socialt og fagligt udbytte af SYKL

Ucviden.dk har udgivet: Originalsprog Dansk Udgivelsessted Kbh. Forlag Københavns Professionshøjskole Antal sider 29 Status Udgivet – 13 dec. 2021 Link til kilde

0

Ucviden.dk – CESE Forskningsstrategi: Første forskningsstrategi, efterår 2021

Ucviden.dk har udgivet: Denne første CESE-forskningsstrategi kan karakteriseres som CESEorganisationens selvbeskrivelse, og den bygger på et ressourceperspektiv, hvor afdækning af kernekompetencer og forskningsinteresser i partnerinstitutionernes naturfagsdidaktiske miljøer er afgørende for begyndende strategiudvikling. Strategien repræsenterer en foreløbighed og indeholder først og fremmest en ambition om at skabe det samarbejdsfundament som CESE-forskningen kan stå på. Derfor har den inkrementelle udviklingsproces omkring tilblivelsen været vigtig for meningsskabelse mellem de 10 partnerinstitutioner. Forskningsstrategien 2021 udgør dermed en central samarbejdsplatform, hvorfra et Center for Excellence kan vokse i de kommende år. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Fælles udvikling af matematik: om udfordringer og mulige løsninger i forhold til matematik i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne

Ucviden.dk har udgivet: Originalsprog Dansk Forlag Børne- og Undervisningsministeriet ISBN (Elektronisk) 87-603-3339-1 Status Udgivet – 2022 Link til kilde

0

Ucviden.dk – Den dobbelte didaktiske dimension: i læreruddannelses naturfag

Ucviden.dk har udgivet: Formålet med nærværende arbejde har været at skabe et inspirerende rammeværk over forskningsfeltet omkring den dobbelte didaktiske dimension og de begreber som knytter sig hertil. Gennem et scoping review identificeres centrale studier på feltet ved hjælp af en række ressourcer som databasesøgning, referencelister, snowballing, netværk og ekspertgrupper med henblik på at udvælge relevante studier og kortlægge feltets bredde og dybde på et indledende niveau. Begreber omkredsende den dobbelte didaktiske dimension kategoriseres i tre grupper; kernebegreber, centrale begreber og tilgrænsende begreber, som kortlægges gennem et afsluttende mindmap. Det konkluderes blandt andet at begrebsbrug på tværs af studier er inkonsistent, og at der i udpræget grad er tale om almendidaktiske problemstillinger. Link til kilde

0

Researchgate.net – Matematik – Co-development of math anxiety, math self-concept, and math value in adolescence: The roles of parents and math teachers

Researchgate.net har udgivet: Co-development of math anxiety, math self-concept, and math value in adolescence: The roles of parents and math teachers Link til kilde