0

Eva.dk – Matematik – Praksisfaglig undervisning fylder mindst i udskolingen

Eva.dk har udgivet rapporten: ArtikelPraksisfaglig undervisning fylder mindst i udskolingen Praktisk undervisning fylder kun 12 % af undervisningen i dansk og 24 % af matematikundervisningen i udskolingen, mens det er markant mere udbredt i indskolingen. Forklaringen er bl.a., at lærerne i udskolingen har et stort fokus på afgangsprøver. Læs artiklen Link til kilde

0

Eva.dk – Matematik – Erhvervsklasser i grundskolen giver skoletrætte elever lyst til erhvervsuddannelse

Eva.dk har udgivet rapporten: NyhedErhvervsklasser i grundskolen giver skoletrætte elever lyst til erhvervsuddannelse Mere skoleglæde og lyst til at starte på en erhvervsuddannelse. Det har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse oplevet at få ud af at gå i de særlige eud 8/9-forløb, som tre kommuner i to år har kunnet tilbyde deres elever. Dog peges der også på, at forløbene ligger sent i skoleforløbet. … undervisning undervises elevene kun i fire fag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) med en bedre … taget folkeskolens afgangsprøve, har bestået både dansk og matematik med mindst 02.  eud 8/9-elevernes … afgangsprøverne 2021 og 2022 ligger på 4,2 i dansk og 4,6 i matematik. landsgennemsnittet var 8 i dansk og 7,7 i … Læs mere Link til kilde

0

Eva.dk – Matematik – Nyt projekt giver inspiration til mere praksisfaglighed i matematik og dansk

Eva.dk har udgivet rapporten: ArtikelNyt projekt giver inspiration til mere praksisfaglighed i matematik og dansk Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med Guldborgsund, Holbæk og Svendborg Kommuner fået støtte fra A.P. Møller Fonden til et projekt, der har til hensigt at styrke grundskolelæreres arbejde med praksisfaglighed i udskolingen. … og svendborg kommuner styrke den praksisfaglige dansk- og matematikundervisning i udskolingen i. et projekt, som dansk- og matematiklærere fra hele landet vil kunne drage nytte af. sammen med dansk- og matematiklærere fra 23 skoler og med eksperter i didaktik og … Læs mere Link til kilde

0

Ucviden.dk – SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL). En brief systematisk forskningskortlægning over studier, der undersøger socialt og fagligt udbytte af SYKL

Ucviden.dk har udgivet: Originalsprog Dansk Udgivelsessted Kbh. Forlag Københavns Professionshøjskole Antal sider 29 Status Udgivet – 13 dec. 2021 Link til kilde

0

Ucviden.dk – CESE Forskningsstrategi: Første forskningsstrategi, efterår 2021

Ucviden.dk har udgivet: Denne første CESE-forskningsstrategi kan karakteriseres som CESEorganisationens selvbeskrivelse, og den bygger på et ressourceperspektiv, hvor afdækning af kernekompetencer og forskningsinteresser i partnerinstitutionernes naturfagsdidaktiske miljøer er afgørende for begyndende strategiudvikling. Strategien repræsenterer en foreløbighed og indeholder først og fremmest en ambition om at skabe det samarbejdsfundament som CESE-forskningen kan stå på. Derfor har den inkrementelle udviklingsproces omkring tilblivelsen været vigtig for meningsskabelse mellem de 10 partnerinstitutioner. Forskningsstrategien 2021 udgør dermed en central samarbejdsplatform, hvorfra et Center for Excellence kan vokse i de kommende år. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Fælles udvikling af matematik: om udfordringer og mulige løsninger i forhold til matematik i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne

Ucviden.dk har udgivet: Originalsprog Dansk Forlag Børne- og Undervisningsministeriet ISBN (Elektronisk) 87-603-3339-1 Status Udgivet – 2022 Link til kilde

0

Ucviden.dk – Den dobbelte didaktiske dimension: i læreruddannelses naturfag

Ucviden.dk har udgivet: Formålet med nærværende arbejde har været at skabe et inspirerende rammeværk over forskningsfeltet omkring den dobbelte didaktiske dimension og de begreber som knytter sig hertil. Gennem et scoping review identificeres centrale studier på feltet ved hjælp af en række ressourcer som databasesøgning, referencelister, snowballing, netværk og ekspertgrupper med henblik på at udvælge relevante studier og kortlægge feltets bredde og dybde på et indledende niveau. Begreber omkredsende den dobbelte didaktiske dimension kategoriseres i tre grupper; kernebegreber, centrale begreber og tilgrænsende begreber, som kortlægges gennem et afsluttende mindmap. Det konkluderes blandt andet at begrebsbrug på tværs af studier er inkonsistent, og at der i udpræget grad er tale om almendidaktiske problemstillinger. Link til kilde