0

Sådan bruger du Zotero til at skrive i APA

APA er en bestemt måde at skrive sine referencer på. Der er flere andre måder at skrive det på, såsom fx Chicago, Vancouver, Cell m.fl.. I langt de fleste opgaver i Danmark skrives dog i APA-stilen. Det betyder kort sagt, at når man refererer til noget, som andre har skrevet eller sagt, så skriver man, hvem der har skrevet det i parentes, samt hvornår det er skrevet og laver derefter en oversigt i litteraturlisten/kildehenvisningen. Et tip – Hvem siger det? Hvor står det? Et godt tip, når man skriver, kan være, at man, når man påstår noget eller citerer nogen, hele tiden skal spørge sig selv, hvor man ved det fra? Hvem siger det? Hvor står det? I de nedenstående eksempler har jeg fx i eksempel 1 skrevet, at “Klasseledelse… Continue Reading

0

Refleksioner efter at have gennemført en Master i IKT og Læring (MIL) – Doing the aftermath

Jeg er nu færdig med min masteruddannelse og alt forløb godt til eksamen for specialet. Specialet kom til at hedde og omhandle “Et didaktisk design til styrkelse af digitale kompetencer hos de lærerstuderende på læreruddannelsen“. Jeg vil herunder kort beskrive, hvad jeg tager med mig fra uddannelsen, og hvad det indtil videre har ledt til rent arbejdsmæssigt. Præsentation   Afleverede opgaver Herunder kan man finde de endelige opgaver, refleksionsnotater og videoer, som er afleveret i forbindelse med studiet. Modulerne består af krav om en række kvantitative og kvalitative opgaver samt delopgaver m.m., som skal bl.a. afleveres eller laves i Universitetets Moodle-system, hvilket desværre gør, at ikke alle opgaver kan ses herunder. 4 kernemoduler MIL – Kernemodul 1: Ikt-baserede læreprocesser – Hjemmeside MIL – Kernemodul 2: Ikt og interaktionsdesign – Undervisningsplanlæggeren… Continue Reading

0

Om APA og citater

Når man skal citere fra fx en bog, interview, rapport eller andet i sin opgave, så gøres det på følgende måde, når man skriver i APA. Husk, at ved direkte citater skal sidetallet på kilden altid angives. Citater med færre end 40 ord Her skrives direkte i teksten ved at omslutte citatet med anførelsestegn “”. Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet. Punktum placeres efter parentesen med referencen. Eksempel Derved får man særlig mulighed for at analysere, hvilken betydning “konteksten spiller for menneskers handlinger og holdninger, og dermed bliver en dyberegående forståelse af det udforskede fænomen muliggjort“ .   Citater med flere end 40 ord Her laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i teksten. Anførselstegn udelades. Punktum placeres inden parentesen med referencen. Eksempel Svend Brinkmann skriver om motivation, at I psykologien… Continue Reading

0

It’s the final countdown

En 80’er-kitch titel på, hvad man netop kan kalde for den afsluttende nedtælling, nu hvor jeg netop har bestået det sidste valgfag ‘Online Learning i Professionsuddannelser“. Det skulle afleveres som video. Det var en svær men meget lærerig øvelse. Derudover gik det også godt med efterårets kernemoduler. Alt på nær mastermodulet er således afsluttet nu. Dermed bliver det nu muligt at koncentrere mig 100% om masteropgaven. Det bliver godt. Jeg skriver den sammen med Steen Juhl Møller. Forårets opgaver i forhold til MIL bliver derfor: Masteropgave, masteropgave, masteropgave og … masteropgave. Et vejledende indlæg omkring, hvordan man kan anvende Zotero, når man skal skrive opgave. Et afsluttende indlæg omkring det at tage en master. Diverse andre ting (heriblandt en anmeldelse af en god online tjeneste, som man kan anvende, når man skriver… Continue Reading

0

Afslutning og opstart

Efter et noget hektisk forår, hvor jeg fik afsluttet førsteårsprojektet i fin stil sammen med min super seje gruppe, så vender jeg nu blikket mod de kommende moduler. I år er drejer det sig om modul 3, modul 4, valgmodul 3 og masterprojektet. Det bliver jo super spændende. Glæder mig til at se gruppen og de andre studerende (MIL’ere).

0

Afslutning på førsteårsprojektet og tanker omkring opgavestruktur

Så blev vi færdige med førsteårsprojektet, som for os handlede om at differentiere undervisningen i en læringsplatform. Problemformuleringen lød Hvordan kan en læringsplatform understøtte lærerens arbejde med undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip i heterogene elevgrupper? Et spændende og samtidig meget udfordrende arbejde. Vi benyttede fremtidsværkstedet  som metode. Vi brugte i gruppen meget tid på formen. Det var en vigtig, men til tider også trættende opgave. Vi kom frem til følgende form for vores opgave. Jeg lister den herunder: Abstract (engelsk) Læsevejledning Indhold Baggrund for projektet Problemstilling Problemformulering Begrebsafklaring Afgrænsning Teori Læringsplatform Metodeafsnit Videnskabsteori Analyseafsnit Diskussion Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag Vi brugte meget tid på at finde ud af, hvilke punkter opgaven skulle indeholde, hvilket dog (forhåbentlig) har været med at opkvalificere os som gruppe set i forhold til masteropgaven. Målet er således, at… Continue Reading

0

God værktøjskasse til arbejdet på MIL

Jeg er  flere gange faldet over en online værktøjskasse, som i første omgang retter sig mod innovation og entreprenørskab, men som sagtens kan bruges til andre områder af arbejdet på MIL. Derfor skriver jeg lige om det her. Det er et mini-site under Københavns Universitet, som introducerer læseren for diverse metoder, modeller og inspiration m.m. Dejlig nemt og overskueligt bygget op. Link: innovation.blogs.ku.dk APA-henvisning  

2

3 nye forslag til værktøjer til MIL-studiet

Jeg har tidligere skrevet en top 10 over værktøjer, som kunne være gode at anvende på MIL-studiet. Her vil jeg nu komme med en ‘Top 3’ med nye forslag.   1. CAPTI Capti er en rigtig god tjeneste, som tilbyder oplæsning af tekst. Det betyder, at man kan hente pdf’er ind i programmet/appen og få det hele læst op. Det giver muligheder. Få fx læst en tekst op, mens du kører i bilen. Det er muligt at trække tekster ind fra fx Google-drev, Dropbox og mange flere steder. Appen er som udgangspunkt gratis, men tilbyder også, at man tilkøber flere og bedre stemmer. Hjemmeside www.captivoice.com App Store / IOS Windows Download. 2. LIGHTSHOT Lightshot er et rigtig godt og gratis program til at tage skærmbilleder på både PC og Mac. Derudover så får… Continue Reading

0

Valgmodul 1 afsluttet

I går fik jeg afleveret sidste aflevering i valgmodulet: Projektledelse i skoleudvikling. I dag skal jeg til nationalt møde i Lærernetværket, hvor jeg vil fremlægge nogle af de punkter, som jeg kom frem til i mit refleksionpapir. Det bliver spændende. Levinsen og Sørensen formulerer, at ”Projekter lever i den forstand en midlertidig paralleltilværelse i organisationen.”   Men når projektet stopper eller når lærerne går tilbage på skolen, så ”… mangler noget/nogen, der kan fastholde processen, der mangler noget/nogen der kan sikre fremdrift, identificere prioriteringsområder og se potentialerne for den videre udvikling samt fastholde fokus.”  Lærerne i netværket klædes på via øvelser, der tager udgangspunkt i Lotte Darsøs  tanker omkring innovation, men det er ”… en sårbar konstruktion at forankre spredning og konsolidering af et projekt alene hos denne gruppe. Der vil… Continue Reading

0

Kritisk refleksion og anvendt teori i refleksionspapiret

Jeg arbejder pt. på at afslutte refleksionspapiret til valgmodulet Projektledelse i skoleudvikling. I den forbindelse er vi på sidste og afsluttende seminar blevet gjort opmærksomme på, at nedenstående opbygning for refleksionspapiret er ønskelig. Det har jeg derfor gerne ville dele her på bloggen. Jeg forsøger således at følge denne opbygning i mit refleksionspapir.   Kritisk refleksion og anvendt teori i refleksionspapiret Jeg har ud fra en praksis og teori planlagt XXXXX. Ud fra en forventning om at opnå YYYYYYYY. Jeg vælger at kigge/zoome ind på ZZZZ. Så gik det på denne her måde MMMMMMMM. Hvilket betyder, at jeg (baseret på teoristøttet analyse) har lært LLLLLLL. Jeg har derfor modificeret/ændret i vores fremtidige praksis ÆÆÆÆÆ.   Jeg har desværre ikke en kilde til denne opbygning. Jeg har ændret lidt i opbygningen (M… Continue Reading