0

Ucviden.dk – Siden blev ikke fundet

Læremiddel.dk har udgivet: Tiltrædelsesforelæsning: Undersøgelser af og med læremidler 21. juni 2022 Kom med til tiltrædelsesforelæsning fredag den 7. oktober 2022 kl. 14.00 i anledning af at leder af Læremiddel.dk, Stig Toke Gissel, tiltræder som docent ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Fem gode råd til brugen af MatematikFessor i undervisningen

Læremiddel.dk har udgivet: Fem gode råd til brugen af MatematikFessor i undervisningen 4. juni 2024 80 pct. af alle lærere har adgang til læremidlet MatematikFessor, som i kraft af sin struktur kan lægge op til en bestemt slags undervisning. Det kalder på, at læreren foretager en række didaktiske overvejelser og valg, fortæller Troels Gannerup Christensen, lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, i dette interview. Du får desuden fem anbefalinger til, hvordan du bruger MatematikFessor i undervisningen. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Ph.d.-projekt om kompetenceorienteret STEM-didaktik

Læremiddel.dk har udgivet: Ph.d.-projekt om kompetenceorienteret STEM-didaktik 21. maj 2024 Læs et spændende interview med Maria Møller, som den 2. maj forsvarede sin afhandling “Kompetenceorienteret STEM-undervisning” fra Aarhus Universitet og UCN. Her satte hun fokus på, hvordan man kan udvikle en kompetenceorienteret STEM-didaktik og implementere den i det danske skolesystem. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Kan eleverne undvære Pippi, når de bare har en fagportal?

Læremiddel.dk har udgivet: Kan eleverne undvære Pippi, når de bare har en fagportal? 19. marts 2024 I denne artikel kan du læse om en forlagsrepræsentants og en læseforskers syn på digitale og analoge læremidler. Vi har talt med dem på baggrund af Danske Undervisningsforlags rapport UNDERSØGELSE BLANDT DANSKE LÆRERE: Oplevelse af digitale og analoge læremidler i folkeskolen i lyset af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitets (STUK) anbefalinger til, hvordan skærme kan komme til at fylde mindre i skolen. Link til kilde

0

Eva.dk – Matematik – Co-teaching kan styrke elevers faglige udvikling, men det er ikke noget, man bare lige gør

Eva.dk har udgivet rapporten: ArtikelCo-teaching kan styrke elevers faglige udvikling, men det er ikke noget, man bare lige gør Co-teaching har potentiale til at styrke elevernes faglige udvikling. Det kræver dog, at underviserne har viden om, hvordan man co-teacher, og at der afsættes tid og ressourcer til, at underviserne forbereder sig. Det viser EVA’s evaluering af et pilotforsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse. … viser eva’s evaluering af et pilotforsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse. … de senere år er der inden for … klogere på på 17 skoler, som har deltaget i et forsøg, hvor matematikklasser på mellemtrinnet er blevet undervist med … co-teaches, oplever, at det blev nemmere at lære noget i matematik, fordi de fik bedre adgang til at få hjælp af en… Continue Reading

0

Ucviden.dk – Ph.d.-projekt om digitale fagportaler i brug i danskfagets litteraturundervisning

Læremiddel.dk har udgivet: Ph.d.-projekt om digitale fagportaler i brug i danskfagets litteraturundervisning 26. februar 2024 Læs et spændende interview med Maiken Sissel Norup, ph.d.-studerende, som giver et indblik i hendes ph.d.-projekt, hvor hun konkret undersøger, hvordan begreberne litteraturanalyse og -fortolkning kan karakteriseres på digitale fagportaler i forbindelse med danskfagets litteraturundervisning. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Nyt læremiddel om kunstig intelligens i skolen

Læremiddel.dk har udgivet: Nyt læremiddel om kunstig intelligens i skolen 19. februar 2024 I dette interview med Nathalie Damgaard Frisch, projektleder og journalist ved TjekDet, kan du læse om det nye læremiddel Kunstig intelligens i skolen. Med undervisningsmaterialet kan eleverne stille skarpt på, hvornår kunstig intelligens er en brugbar kilde – og hvornår det ikke er – med baggrund i en demokratisk samtale. Artiklen bringes på baggrund af en stor efterspørgsel på materiale om AI. Link til kilde

0

Eva.dk – Matematik – Praksisfaglig undervisning i udskolingen i dansk og matematik

Eva.dk har udgivet rapporten: FolderPraksisfaglig undervisning i udskolingen i dansk og matematik2023 Dansk- og matematiklærere fra 23 skoler i Guldborgsund, Holbæk og Svendborg Kommuner skal være med til at udvikle undervisningen i fagene, så den bliver mere praksisfaglig. Her fortæller vi mere om projektet og om processen. Læs mere Link til kilde

0

Ucviden.dk – Årsberetning 2023: Året der gik

Læremiddel.dk har udgivet: Årsberetning 2023: Året der gik 3. januar 2024 I årsberetningen for 2023 lægges der ud med beskrivelser af projekter, aktiviteter og initiativer i Læremiddel.dks to forskningsprogrammer. Vi kommer også ind på andre aktiviteter, der ligger uden for programmerne, kommunikation og forskningsformidling, forskningstidsskriftet Learning Tech, initiativer til vidensomsætning i læreruddannelsen samt vores konference for lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Nyt ph.d-projekt belyser alle de valg, der træffes omkring læremidler

Læremiddel.dk har udgivet: Nyt ph.d-projekt belyser alle de valg, der træffes omkring læremidler 29. november 2023 Potentialer og barrierer omkring læremidler: Ph.d-stipendiat Lone Nielsen retter et holistisk blik mod et læremiddels vej fra tilblivelse til lærerens brug af det i klasserummet Link til kilde