0

Refleksioner efter at have gennemført en Master i IKT og Læring (MIL) – Doing the aftermath

Jeg er nu færdig med min masteruddannelse og alt forløb godt til eksamen for specialet. Specialet kom til at hedde og omhandle “Et didaktisk design til styrkelse af digitale kompetencer hos de lærerstuderende på læreruddannelsen“. Jeg vil herunder kort beskrive, hvad jeg tager med mig fra uddannelsen, og hvad det indtil videre har ledt til rent arbejdsmæssigt. Præsentation   Afleverede opgaver Herunder kan man finde de endelige opgaver, refleksionsnotater og videoer, som er afleveret i forbindelse med studiet. Modulerne består af krav om en række kvantitative og kvalitative opgaver samt delopgaver m.m., som skal bl.a. afleveres eller laves i Universitetets Moodle-system, hvilket desværre gør, at ikke alle opgaver kan ses herunder. 4 kernemoduler MIL – Kernemodul 1: Ikt-baserede læreprocesser – Hjemmeside MIL – Kernemodul 2: Ikt og interaktionsdesign – Undervisningsplanlæggeren… Continue Reading