0

Ucviden.dk – Den dobbelte didaktiske dimension: i læreruddannelses naturfag

Ucviden.dk har udgivet: Formålet med nærværende arbejde har været at skabe et inspirerende rammeværk over forskningsfeltet omkring den dobbelte didaktiske dimension og de begreber som knytter sig hertil. Gennem et scoping review identificeres centrale studier på feltet ved hjælp af en række ressourcer som databasesøgning, referencelister, snowballing, netværk og ekspertgrupper med henblik på at udvælge relevante studier og kortlægge feltets bredde og dybde på et indledende niveau. Begreber omkredsende den dobbelte didaktiske dimension kategoriseres i tre grupper; kernebegreber, centrale begreber og tilgrænsende begreber, som kortlægges gennem et afsluttende mindmap. Det konkluderes blandt andet at begrebsbrug på tværs af studier er inkonsistent, og at der i udpræget grad er tale om almendidaktiske problemstillinger. Link til kilde

0

Researchgate.net – Matematik – Co-development of math anxiety, math self-concept, and math value in adolescence: The roles of parents and math teachers

Researchgate.net har udgivet: Co-development of math anxiety, math self-concept, and math value in adolescence: The roles of parents and math teachers Link til kilde

0

Eva.dk – Matematik – Ny undersøgelse: Sådan oplevede lærere og ledere, at skoleelevers trivsel og faglighed blev påvirket af coronanedlukningerne

Eva.dk har udgivet rapporten: ArtikelNy undersøgelse: Sådan oplevede lærere og ledere, at skoleelevers trivsel og faglighed blev påvirket af coronanedlukningerne Skoleelevernes trivsel blev svækket, især under anden coronanedlukning, vurderer lærere og ledere ifølge en ny evaluering, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.  Læs mere Link til kilde

0

Ucviden.dk – Resultater fra evaluering af kompetenceudvikling i og implementering af engineering i fire kommuner

Ucviden.dk har udgivet: Dette dokument informerer om de vigtigste resultater fra evaluering af kompetenceudvikling i og implementeringen af engineering i Lyngby-Taarbæk Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune og Vejle Kommune baseret på den anvendte kompetenceudviklingsmodel Link til kilde