0

Eva.dk – Matematik – Ny undersøgelse: Sådan oplevede lærere og ledere, at skoleelevers trivsel og faglighed blev påvirket af coronanedlukningerne

Eva.dk har udgivet rapporten: ArtikelNy undersøgelse: Sådan oplevede lærere og ledere, at skoleelevers trivsel og faglighed blev påvirket af coronanedlukningerne Skoleelevernes trivsel blev svækket, især under anden coronanedlukning, vurderer lærere og ledere ifølge en ny evaluering, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.  Læs mere Link til kilde

0

Ucviden.dk – Resultater fra evaluering af kompetenceudvikling i og implementering af engineering i fire kommuner

Ucviden.dk har udgivet: Dette dokument informerer om de vigtigste resultater fra evaluering af kompetenceudvikling i og implementeringen af engineering i Lyngby-Taarbæk Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune og Vejle Kommune baseret på den anvendte kompetenceudviklingsmodel Link til kilde

0

Ucviden.dk – Engineering i skolen: Vidensgrundlag

Ucviden.dk har udgivet: Formålet med dette notat er at give en fagligt opdateret introduktion til temaet ”engineering i skolen”, dvs. undervisning, der henter inspiration og indhold fra ingeniørers arbejde, men udspiller sig uden for de egentlige ingeniøruddannelser, fra 0. til 12. klasse. I notatet anvendes udtrykkene ”engineering”, ”engineering-undervisning” og ”engineering i skolen” i flæng. Vi refererer til det danske projekt, som forestås af Engineer the Future, og blandt andet støt-tes af Villumfonden, ved at bruge kursiv: Engineering i skolen. Engineering i skolen som et selvstændigt tema er et ungt didaktisk felt med kun 10-15 år på bagen. Men feltet er vokset hastigt. Som del af det generelle behov for at uddanne flere unge inden for STEM-fagene – og uddanne dem bedre – er der både nationalt og internationalt fokus på… Continue Reading

0

Ucviden.dk – Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale: Slutleverance i 3. spor af forsøgsprogrammet for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Ucviden.dk har udgivet: Dette dokument indeholder en række anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale i folkeskolen. Konkret drejer det sig om teknologiforståelse som selvstændigt fag og som element i de eksisterende fag matematik, billedkunst og håndværk og design. Anbefalingerne er udarbejdet af forskere og fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler, der har deltaget i projekt ’Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale’ under Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet udgør 3. spor i ministeriets forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Modsat forsøgsprojektets andre spor, der omhandler undervisning i folkeskolen, så omhandler spor 3 den faglighed, som lærere og lærerstuderende skal uddannes til på professionshøjskolerne for at kunne varetage undervisning i teknologiforståelse i skolens fag (hvad der kan betegnes som ’lærerfaglig teknologiforståelse’). Spor 3… Continue Reading

0

Ucviden.dk – Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale: slutleverance i 3. spor af forsøgsprogrammet for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Ucviden.dk har udgivet: Dette dokument indeholder en række anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale i folkeskolen. Konkret drejer det sig om teknologiforståelse som selvstændigt fag og som element i de eksisterende fag matematik, billedkunst og håndværk og design. Link til kilde

0

Ucviden.dk – Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale: Slutleverance i 3. spor af forsøgsprogrammet for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Ucviden.dk har udgivet: Dette dokument indeholder en række anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale. Konkret drejer det sig om teknologiforståelse som selvstændigt fag og som element i de eksisterende fag matematik, billedkunst og håndværk og design.Anbefalingerne er udarbejdet af forskere og fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler, der har deltaget i projekt ’Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale’ under Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet udgør 3. spor i ministeriets forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Modsat forsøgsprojektets andre spor, der omhandler undervisning i folkeskolen, så omhandler spor 3 den faglighed, som lærere og lærerstuderende skal ud- dannes til på professionshøjskolerne for at kunne varetage undervisning i teknologiforståelse i skolens fag (hvad der kan betegnes som ’lærerfaglig teknologiforståelse’). Spor 3 berører således… Continue Reading