0

Ucviden.dk – Motivation og brætspil i Matematikundervisningen: Baggrundsrapport 2018

Ucviden.dk har udgivet:

Understøtter brætspillet Hungry Higgs elevers motivation og glæde ved matematik? Danmarks Matematiklærerforening og Gravity Board Games har, i samarbejde med Aalborg Universitet, København, undersøgt, om det nyudviklede brætspil, Hungry Higgs, understøtter folkeskoleelevers motivation og glæde med matematik. Hvorvidt elevernes motivation og glæde ved matematik blev styrket gennem inddragelse af Hungry Higgs, blev undersøgt gennem et simpelt interventionsstudie (dvs. uden kontrolgruppe), hvor lidt over 400 elever og 14 lærere, fordelt på 21 klasser på 10 skoler, deltog. Selve interventionen strakte sig over 2-3 uger, hvor eleverne spillede Hungry Higgs og arbejdede med et opgavehæfte, udarbejdet af Danmarks Matematiklærerforening til brug sammen med spillet. Elevernes motivation blev målt gennem besvarelse af spørgeskemaer før og efter interventionen, hvor eleverne besvarede spørgsmål, indenfor de tre motivationskategorier: Indre motivation, ydre motivation og amotivation. Besvarelserne af spørgeskemaerne viste et statistisk signifikant fald i elevernes amotivation, hvor færre elever svarede, at de ikke ved, hvorfor de deltager i matematikundervisningen efter interventionen. Elevernes indre motivation steg efter interventionen, hvor flere elever svarede, at de deltager i matematikundervisningen, fordi det er sjovt. Undersøgelsen viser, at brætspillet Hungry Higgs har potentiale til at styrke elevers indre motivation, og samtidig mindske elevers oplevelse af amotivation

Link til kilde

Troels Gannerup Christensen

Jeg er ansat som lektor hos Læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik, specialiseringsmodulet teknologiforståelse, praktik m.m. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg er ejer af og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk og er tidligere fagredaktør på matematik på emu.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.

Leave a Reply

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments