0

Ucviden.dk – Evaluering af skolepuljen: 1. midtvejsraport

Ucviden.dk har udgivet:

Regeringen har iværksat en ”Pulje til løft af de fagligt svageste elever i folkeskolen” (også kaldet skolepuljen eller elevløftspuljen) blandt folkeskoler i Danmark. Puljen er målrettet skoler med en høj andel af elever i normalklasser, der ikke opnår et karaktergennemsnit på mindst 4 i både dansk og matematik ved folkeskolens bundne prøver i 9. klasse. Skolepuljen gav i det første år (skoleåret 2017/18) skolerne en præmie på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr., hvis de reducerede andelen af elever i målgruppen (karaktergennemsnit under 4) med fem procentpoint i forhold til perioden 2013/14 – 2015/16. De deltagende skoler blev desuden tilbudt at deltage i et inspirationsprogram, som hjælp til fagligt udfordrede elever.
På baggrund af registerdata over blandt andet karakterer, nationale test og elevtrivselsmålinger samt spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews blandt både inviterede og ikke-inviterede skoler præsenterer denne rapport resultaterne af den første delevaluering af skolepuljen. Evalueringen har undersøgt, om skolepuljen
efter det første år har haft den intenderede positive effekt på elevernes karakterer. Samtidig har evalueringen haft fokus på, om skolepuljen har haft negative, ikke-intenderede effekter.

Link til kilde

Troels Gannerup Christensen

Jeg er ansat som lektor hos Læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik, specialiseringsmodulet teknologiforståelse, praktik m.m. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg er ejer af og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk og er tidligere fagredaktør på matematik på emu.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.

Leave a Reply

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments