0

Ucviden.dk – Kvalitet i dansk og matematik: Et lodtrækningsforsøg med fokus på undersøgelsesorienteret dansk- og matematikundervisning

Ucviden.dk har udgivet:

Projektet Kvalitet i Dansk og Matematik er et landsdækkende lodtrækningsforsøg, der har involveret i alt 172 skoler i et forsøgs- og udviklingsprogram med undersøgelsesorienterede tilgange til dansk på 7.-8. klassetrin og matematik på 4.-5. klassetrin.

Betoningen af forsøg og udvikling betyder, at der ikke er tale om et implementeringsprojekt, hvor kvalitet er defineret på forhånd med folkeskolereformen fra 2013. Lodtrækningsforsøget er derfor tilrettelagt som et forsøgsprogram med indsatser på flere niveauer og eksperimenter af forskellig art. Det retter sig således mod elever, lærere og andet pædagogisk personale, og det eksperimenterer med teknologi og materialer, didaktik og undervisningsformer samt organisation og teamsamarbejde. På den baggrund er det muligt at bidrage med ny viden om, hvordan vi kan forstå og bidrage til kvalitet i dansk og matematik.

Den samlede indsats har været genstand for evaluering og forskning med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, således at det er muligt at belyse forskellige aspekter af, hvad der virker, hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder. På den baggrund præsenterer vi resultater og anbefalinger med henvisning til både kvalitativ og kvantitativ dokumentation. Resultater og anbefalinger bliver afrapporteret i relation til fagene som henholdsvis kvalitet i dansk og kvalitet i matematik. Derudover præsenterer vi resultater og anbefalinger af mere almen og tværgående karakter som en perspektivering med henblik på at bidrage til en mere kontekstsensitiv udvikling af kvalitet i fag og skole.

Link til kilde

Troels Gannerup Christensen

Jeg er ansat som lektor hos Læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik, specialiseringsmodulet teknologiforståelse, praktik m.m. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg er ejer af og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk og er tidligere fagredaktør på matematik på emu.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.

Leave a Reply

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments