0

Om APA og citater

Når man skal citere fra fx en bog, interview, rapport eller andet i sin opgave, så gøres det på følgende måde, når man skriver i APA. Husk, at ved direkte citater skal sidetallet på kilden altid angives. Citater med færre end 40 ord Her skrives direkte i teksten ved at omslutte citatet med anførelsestegn “”. Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet. Punktum placeres efter parentesen med referencen. Eksempel Derved får man særlig mulighed for at analysere, hvilken betydning “konteksten spiller for menneskers handlinger og holdninger, og dermed bliver en dyberegående forståelse af det udforskede fænomen muliggjort“ .   Citater med flere end 40 ord Her laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i teksten. Anførselstegn udelades. Punktum placeres inden parentesen med referencen. Eksempel Svend Brinkmann skriver om motivation, at I psykologien… Continue Reading