0

Om APA og citater

Når man skal citere fra fx en bog, interview, rapport eller andet i sin opgave, så gøres det på følgende måde, når man skriver i APA. Husk, at ved direkte citater skal sidetallet på kilden altid angives.

Citater med færre end 40 ord

  • Her skrives direkte i teksten ved at omslutte citatet med anførelsestegn “”.
  • Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet.
  • Punktum placeres efter parentesen med referencen.

Eksempel

Derved får man særlig mulighed for at analysere, hvilken betydning konteksten spiller for menneskers handlinger og holdninger, og dermed bliver en dyberegående forståelse af det udforskede fænomen muliggjort .

 


Citater med flere end 40 ord

  • Her laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i teksten.
  • Anførselstegn udelades.
  • Punktum placeres inden parentesen med referencen.

Eksempel

Svend Brinkmann skriver om motivation, at

I psykologien skelner man almindeligvis mellem to opfattelser af motivation. Den første vil jeg kalde motivation som drivkraft, og den anden vil jeg kalde motivation som mening. Efter at ha-ve redegjort for disse skal vi se på John Deweys pragmatiske tilgang, ifølge hvilken det at være et menneske betyder at være aktivt handlende, hvorfor motivationsdiskussionen bliver en noget anden. 

 


Direkte tale og/eller anførselstegn i citatet

Hvis der anvendes anvendes anførselstegn i den citerede tekst, så udskiftes anførselstegnene med apostrof-tegnet  i stedet for.

Eksempel

 

Dette ses eksempelvis gennem “Socialdemokraternes uddannelsespolitiske udspil, der bærer overskriften Lyst til at lære – hele livet!.

 


Når tekst skal udelades

Nogle gange har man brug for at undlade tekst fra den tekst, som citeres. Dette kan fx gøres for at lette forståelse.

  • Her indsætter man tre punktummer .
  • Der anvendes ikke mellemrum inden eller efter de tre punktummer.
  • Der indledes ikke med …, selvom tekst undlades inden citatet anvendes.
  • Der anvendes alene … og IKKE (…) i APA.

Eksempel

Før

“Og sådanne problemer møder barnet også – om end i rudimentær form – gennem sit liv” .

Efter

“Og sådanne problemer møder barnetgennem sit liv” .

 


Når tekst skal tilføjes

Hvis man selv vil tilføje tekst, så citatet mening ikke mistes, så kan man indsætte tekst og omslutte den vha. to [ ] tegn.

Dette gøres typisk for at underbygge eller støtte forståelsen hos læseren, når man gengiver tale fra fx interviews.

 


Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi

Det sker, at man nogle gange vil citere forfattere, som har skrevet et bidrag til en bog. Fx fra de mange bidrag til bogen “Kvalitative metoder” af Svend Brinkmann og Lene Tanggaard,

 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/03/how-to-cite-a-chapter-written-by-someone-other-than-the-books-authors.html

 

Når man citerer en kilde i en andet værk

 

 

Links

blog.apastyle.org/apastyle/direct-quotations

blog.apastyle.org/apastyle/2011/04/ellipseswhen-and-how.html

blog.apastyle.org/files/block-quotations.pdf

blog.apastyle.org/apastyle/2011/01/writing-in-text-citations-in-apa-style.html

owl.english.purdue.edu/owl/resource/577/02/

www.une.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/11669/REF_APA-Quoting-authors.pdf (Hent)

 

Litteratur

 

Troels Gannerup Christensen

Jeg er ansat som lektor hos Læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik, specialiseringsmodulet teknologiforståelse, praktik m.m. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg er ejer af og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk og er tidligere fagredaktør på matematik på emu.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.

Leave a Reply

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments