0

Sådan bruger du Zotero til at skrive i APA

APA er en bestemt måde at skrive sine referencer på. Der er flere andre måder at skrive det på, såsom fx Chicago, Vancouver, Cell m.fl.. I langt de fleste opgaver i Danmark skrives dog i APA-stilen. Det betyder kort sagt, at når man refererer til noget, som andre har skrevet eller sagt, så skriver man, hvem der har skrevet det i parentes, samt hvornår det er skrevet og laver derefter en oversigt i litteraturlisten/kildehenvisningen. Et tip – Hvem siger det? Hvor står det? Et godt tip, når man skriver, kan være, at man, når man påstår noget eller citerer nogen, hele tiden skal spørge sig selv, hvor man ved det fra? Hvem siger det? Hvor står det? I de nedenstående eksempler har jeg fx i eksempel 1 skrevet, at “Klasseledelse… Continue Reading

0

Om APA og citater

Når man skal citere fra fx en bog, interview, rapport eller andet i sin opgave, så gøres det på følgende måde, når man skriver i APA. Husk, at ved direkte citater skal sidetallet på kilden altid angives. Citater med færre end 40 ord Her skrives direkte i teksten ved at omslutte citatet med anførelsestegn “”. Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet. Punktum placeres efter parentesen med referencen. Eksempel Derved får man særlig mulighed for at analysere, hvilken betydning “konteksten spiller for menneskers handlinger og holdninger, og dermed bliver en dyberegående forståelse af det udforskede fænomen muliggjort“ .   Citater med flere end 40 ord Her laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i teksten. Anførselstegn udelades. Punktum placeres inden parentesen med referencen. Eksempel Svend Brinkmann skriver om motivation, at I psykologien… Continue Reading