0

Ucviden.dk – Eksempler på beskrivelser, analyser og anvendelser af videooptagelser af læring- og evalueringssituationer i folkeskolens matematikundervisning

Ucviden.dk har udgivet:

Rapportens sigte har været at bidrage til at producere viden om den kommunikation, der foregår i klasserummet i forbindelse med læring og evaluering af matematik i folkeskolen. Rapporten tager afsæt i udvalgte videooptagelser af lærings- og evalueringssituationer i matematik på folkeskoleniveau.

Første hovedafsnit i rapporten indeholder et bidrag til udvikling af en metode, der kan bruges til at give seminarielærere mulighed for at blive klogere på, hvilke tematikker hun hæfter sig ved, når hun iagttager underviseres praksis og hvordan hun kan inddrage denne viden i sin videre vejledningspraksis. I denne del af rapporten arbejdes der ud fra et konstruktivistisk afsæt med udvalgte begreber hentet fra Niklas Luhmanns teoriunivers om operativ konstruktivisme. I forlængelse af denne teori inddrages cand. Psyk. Benedicte Shillings teori om konstruktivistisk supervision til at belyse, hvordan konstruktivistiske præmisser kan operationaliseres i vejledningssammenhæng. Den udvalgte videosekvens, der analyseres i dette afsnit viser en udførelse af en kortlægningstest af matematikresurser/-vanskeligheder hos Signe, som er en 3. klasses elev.

Andet hovedafsnit indeholder en beskrivelse og analyse af en case fra Norge. Se http://www.skoleipraksis.no/matematikk-1-4/filmar/problemlosning-del-1/ Casen viser arbejdet med problemløsning og undersøgelse i emnet kombinatorik på 3.-4. klassetrin på Lade skole, Trondheim med lærer Ingvill Stedøy. Videosekvensen analyseres ud fra Teorien om Didaktiske Situationer (TDS) – en fagdidaktisk teori udviklet af Guy Brousseau. I TDS indgår en model om Faser i det didaktiske spil i klasseundervisning, som jeg mener, kan være relevant og interessant at benytte i analyser af denne art til brug i undervisningen på lærerseminariet.

Link til kilde

Troels Gannerup Christensen

Jeg er ansat som lektor hos Læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik, specialiseringsmodulet teknologiforståelse, praktik m.m. Jeg har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg er ejer af og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk og er tidligere fagredaktør på matematik på emu.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.

Leave a Reply

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments